Met de realisatie van 7 onshore windturbines, verspreid over 4 locaties in België, levert de Aspiravi Groep dit jaar opnieuw een grote bijdrage aan de verschillende klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen. Lees hier de stand van zaken op de werven in Oostkamp, Diest, Bilzen en Evergem.

De twee nieuwe windturbines in het klaverblad van de snelwegen E40/E403 in Oostkamp zullen eind deze week wellicht allebei volledig opgebouwd zijn. Langs de E314 in Diest (1 windturbine) en langs de E313 in Bilzen (2 windturbines) zijn de voorbereidende grondwerken klaar en kunnen midden april de funderingswerken worden aangevat. Langs de R4 in Evergem zijn de voorbereidende grondwerken gestart.

Samen hebben deze Belgische projecten een geïnstalleerd vermogen van 26,3 MW en zullen ze jaarlijks groene stroom voorzien equivalent aan het gemiddeld verbruik van 19.100 gezinnen. Bovendien vermijden ze elk jaar de uitstoot van 32.000 ton co2.