De Aspiravi Groep ontwikkelt in Spanje het windenergieproject Corus, een project van 10 windturbines in Cantabrië, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 66 MW.

De Aspiravi Groep ontwikkelt in Spanje het windenergieproject Corus, een project van 10 windturbines in Cantabrië, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 66 MW. Dit project is het 1ste windenergieproject waarin de omwonenden van de betrokken gemeenten, Ampuero, Guriezo, Liendo en Limpias, mee zouden kunnen participeren en zo ook mee kunnen genieten van de opbrengsten van windenergie.

De Aspiravi Groep werkt in België sinds 2010 samen met coöperatieve vennootschappen via dewelke omwonenden mee kunnen investeren in de windenergieprojecten in hun buurt. Zo investeerden in België reeds meer dan 13.000 burgers samen meer dan 30 miljoen euro in de Belgische onshore windenergieprojecten van de Aspiravi Groep.

Datzelfde model van burgerparticipatie wil de Aspiravi Groep nu ook in Spanje toepassen opdat op die manier de betrokkenheid van de lokale gemeenschap groeit, het draagvlak voor windenergie ondersteund wordt en de lokale, hernieuwbare energieproductie toeneemt. Voor het Corus project zou in Cantabrië/Spanje samengewerkt worden met een crowdfundingplatform dat al actief is in Spanje en er goedgekeurd is door de bevoegde Nationale Commissie.

Met het windenergieproject Corus is een investering van 63 miljoen euro gemoeid, waarvan meer dan 14 miljoen euro een directe impact zal hebben op bedrijven in Cantabrië, o.a. voor civiele en elektromechanische werken.

De Aspiravi Groep werkt voor het Corus project samen met het Spaanse bedrijf Arba Energías Renovables, gespecialiseerd in de ontwikkeling van projecten van hernieuwbare energie. Momenteel worden de verschillende betrokken gemeenteraden en districten gedetailleerd geïnformeerd over het project. In een volgende fase zullen publieke informatiemomenten georganiseerd worden.

Foto van links naar rechts : Irene Sánchez van Arba Energías Renovables, Marcos Piqué en Inaki Muniz van Aspiravi Spain.