Aspiravi Offshore (dat deel uitmaakt van de Aspiravi Groep), Parkwind en Sumitomo Corporation hebben een overeenkomst bereikt inzake het aandeelhouderschap en de samenwerking binnen het offshore windpark Northwind . Aspiravi Offshore neemt alle aandelen van Parkwind in Northwind over en verwerft zo 70 % van de aandelen van Northwind . De nieuwe aandeelhoudersstructuur zorgt voor een stevige Belgische verankering van het offshore windpark.

Aspiravi Offshore (dat deel uitmaakt van de Aspiravi Groep), Parkwind en Sumitomo Corporation hebben een overeenkomst bereikt inzake het aandeelhouderschap en de samenwerking binnen het offshore windpark Northwind . Aspiravi Offshore neemt alle aandelen van Parkwind in Northwind over en verwerft zo 70 % van de aandelen van Northwind . De nieuwe aandeelhoudersstructuur zorgt voor een stevige Belgische verankering van het offshore windpark.

Na de verkoop van Parkwind aan het Japanse JERA Green in de zomer van 2023, kon Aspiravi Offshore, die reeds hoofdaandeelhouder was met 40% van de aandelen van Northwind, haar voorkooprecht laten gelden op de aandelen Northwind in het bezit van Parkwind. Aspiravi Offshore heeft beslist om van dit recht gebruik te maken en de 30% aandelen in het bezit van Parkwind over te nemen. Sumitomo Corporation heeft beslist haar voorkooprecht niet uit te oefenen. Na de noodzakelijke goedkeuringen door de regelgevende instanties verwerft Aspiravi Offshore zo een belang van 70% in Northwind. Sumitomo Corporation behoudt de overige 30%.  Aspiravi Offshore is één van de oprichters van Northwind en heeft door de jaren heen haar participatie van 25% tot 70% verhoogd.

Northwind is gelegen in de Belgische wateren van de Noordzee op de Lodewijk-bank op 37 km van de kust. De ontwikkeling van het windpark van 72 windturbines werd gestart in 2005, is gebouwd in 2013 en operationeel sinds 2014. Het heeft een geïnstalleerd vermogen van 216 MW en produceert groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 250.000 gezinnen. Dankzij deze hernieuwbare energieproductie wordt een CO2-uitstoot van 309.000 ton per jaar vermeden.

Naast Northwind, is de Aspiravi Groep vandaag ook aandeelhouder binnen de offshore windparken Rentel en SeaMade.