Direct naar inhoud
Terug naar projecten

Hasselt Centrale werkplaatsen

Het Limburg win(d)t nv windpark Hasselt Centrale Werkplaatsen bevindt zich op de terreinen van de Werkplaatsen van de stad Hasselt en bestaat uit 2 windturbines die groene stroom produceren sinds 2012.

In exploitatie:
onshore windturbines
2
onshore windturbines
totaal geïnstalleerd vermogen
4,6 MW
totaal geïnstalleerd vermogen
gezinnen / jaar
1.800
gezinnen / jaar
vermeden CO₂-uitstoot / jaar
3.100 ton
vermeden CO₂-uitstoot / jaar

Case in de kijker

Google

Zowel Google als Aspiravi hebben in België beiden dezelfde ambitie : de energietransitie van fossiele brandstoffen naar een koolstofvrije energieproductie realiseren.

Lees de Google case