In de Aspiravi-groep nieuwsbrief van januari informeren we u over de verschillende windenergieprojecten die we dit jaar zullen realiseren.