In de Aspiravi-groep nieuwsbrief van april informeren we u over de stand van zaken van de nieuwe projecten in opbouw.