Met het oog op een verdere groei van de binnen- en buitenlandse activiteiten enerzijds en een continuïteit in de bedrijfsvoering anderzijds, wijzigt de Aspiravi Groep haar organisatiestructuur vanaf 01/04/24.

Alle activiteiten van de 100% Belgische groep, actief in de sector van de hernieuwbare energie, worden onderverdeeld in 3 business units :

  • activiteiten op land in België -> ASPIRAVI ONSHORE BELGIUM
  • activiteiten op land in het buitenland -> ASPIRAVI ONSHORE INTERNATIONAL
  • activiteiten op zee -> ASPIRAVI OFFSHORE

De heer Rik Van de Walle blijft CEO van ASPIRAVI ONSHORE INTERNATIONAL en ASPIRAVI OFFSHORE en zal in die functie de buitenlandse activiteiten en de ontwikkeling van windenergieprojecten op zee verder opvolgen. Hij behoudt ook zijn functie als CEO van de overkoepelende ASPIRAVI HOLDING.

De heer Bernard Steverlynck wordt vanaf 1 april CEO van de business unit ASPIRAVI ONSHORE BELGIUM en zal vanaf dan alle activiteiten in België leiden en verder uitbouwen. Bernard kwam in 2021 aan boord van de Aspiravi Groep in de functie van Business Manager International.

Met deze wijziging in organisatiestructuur wil de Aspiravi Groep zich verder professioneel organiseren in een sterk en snel veranderende energiemarkt, om zo de verdere groei van al haar activiteiten in binnen- en buitenland te bestendigen.