Op woensdag 12 juni 2024 verscheen in Het Nieuwsblad een artikel omtrent de stand van zaken op de werf in Evergem, waar Aspiravi nv twee nieuwe windturbines bouwt. Jammer genoeg bevatte het artikel enkele onwaarheden en werd er geen reactie of input vanwege Aspiravi opgenomen. Met onderstaand bericht wensen wij formeel te reageren op de inhoud van dit artikel en het standpunt van Aspiravi mee te delen.

Hier kan u het artikel in kwestie lezen.

Vooreerst hanteert Aspiravi het principe dat juridische stappen niet in de media moeten worden besproken. We betreuren dan ook ten zeerste dat de gemeente Evergem een andere mening is toegedaan. Bovendien bevat het artikel in het Nieuwsblad onwaarheden m.b.t. het bedrijf Aspiravi.

Wij benadrukken dat Aspiravi een uitvoerbare vergunning heeft voor de bouw van de beide windturbines op grondgebied van Evergem. In afwachting van de uitspraak in het cassatieberoep van de gemeente bij de Raad van State, is het ook volledig wettelijk dat Aspiravi de bouwwerken reeds opstartte. Dit beroep werkt immers niet opschortend.

Wij ontkennen ook ten stelligste dat ons bedrijf bouwmisdrijven heeft gepleegd bij de uitvoering van de werken in Evergem en wij betreuren de uitspraken van de burgemeester hieromtrent dan ook ten zeerste. Het is ook zo dat Aspiravi in dit dossier geen boetes opgelegd heeft gekregen, laat staan dat Aspiravi boetes zou betalen/betaald hebben. Deze uitspraak en de bijhorende insinuaties van de burgemeester zijn dan ook volledig onjuist.

Wij staan als bedrijf, in al onze bouwprojecten en dus ook in Evergem, voor een correcte uitvoering van de bouwwerken, volledig conform aan de verkregen vergunning en aan de Vlaamse wetgeving. Wij werken al meer dan 20 jaar volgens de hoogste standaarden wat betreft procedures en kwaliteit, en het project in Evergem vormt daar geen uitzondering op.

Aspiravi zal de bouwwerken in Evergem op correcte wijze uitvoeren, zoals zij dat steeds doet in al haar projecten. Zij wenst daarbij op een constructieve en serene wijze rechtstreeks met de gemeente Evergem te communiceren, en niet via de media.

We willen verder onderstrepen dat het project in Evergem bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie en aan de vele hernieuwbare energie doelstellingen die er zijn. Met de bouw van deze 2 nieuwe windturbines kunnen we 100% groene en lokale stroom produceren voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.500 gezinnen en vermijden we een CO2-uitstoot van 9.200 ton/jaar. Het project in Evergem draagt dus rechtstreeks bij aan een meer duurzame samenleving, met meer lokale, groene energie.