In de verkeerslussen van de verkeerswisselaar E40/E403 in Oostkamp heeft Aspiravi 2 nieuwe windturbines gebouwd. De bouw van windturbines middenin een extreem druk verkeerscomplex bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Alle fasen van de werken zijn vlot verlopen en de beide windturbines zijn vandaag volledig opgebouwd.

Momenteel vinden de elektrische werken en de inbedrijfsstelling plaats. Bedoeling is dat de windturbines tegen de zomer finaal in dienst worden genomen.

De 2 windturbines zullen dan jaarlijks samen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld verbruik van 2.400 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.100 ton per jaar vermijden. Opnieuw een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen.

 Civiele werken en funderingswerken

In de zomer van 2023 was Aspiravi nv gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van 2 windturbines in de verkeerslussen van de verkeerswisselaar E40/E403 in Oostkamp. De bouw van deze windturbines bracht specifieke uitdagingen met zich mee door de heel bijzondere locatie middenin een extreem druk verkeerscomplex. Aspiravi zorgde voor een veilige in- en uitrit van deze bijzondere werf.

Naast de aanleg van de toegangsweg, werden ook de andere civiele grondwerken uitgevoerd. Dit houdt o.a. de aanleg van de kraan-, werk- en heivlakken in.

In het najaar van 2023 werden de funderingswerken uitgevoerd. Het aanleggen van de fundering gebeurde in verschillende stappen. Er werd voor elke windturbine een diepfundering met 24 heipalen van telkens +/- 10 meter gerealiseerd. Daarna werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens werd de wapening gerealiseerd waarbij 45 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten werden. Rond dit vlechtwerk kwam een bekisting die volgestort werd met zo’n 400 m³ beton. In januari van dit jaar werd de fundering afgewerkt en kon deze uitharden.

Levering grote onderdelen en opbouw windturbines

Voor de levering van de grote onderdelen van de windturbine werden noodzakelijke aanpassingen in het klaverblad gedaan : vangrails, lichtmasten en verkeersborden werden verwijderd om de toegang tot de werf mogelijk te maken. De grote onderdelen werden met nachtelijke transporten op de werf geleverd. Het ging o.a. om de 5 stalen torendelen, de 3 wieken met een lengte van 41 meter, de gondel (dit is de machinekamer van de windturbine) en de hub (het deel dat de wieken met de gondel verbindt).

Voor de bouw van de windturbines is een speciale telescopische kraan gebruikt omdat door de beperkte oppervlakte in de verkeerslussen een rupskraan met mast niet kon worden opgebouwd. Bij de opbouw werd gekozen om een ‘full rotor lift’ te doen: d.w.z. dat de 3 wieken op de grond aan de rotor worden bevestigd en vervolgens in 1 geheel worden gehesen en aan de gondel gemonteerd. Een echt huzarenstuk dat enkel bij zeer goede weersomstandigheden kan plaatsvinden. De opbouw van beide windturbines werd de voorbije weken tot een goed einde gebracht.

Aspiravi heeft in Oostkamp windturbines van het type Enercon E82 gebouwd met een ashoogte van 84 meter en wieken van 41 meter. De windturbines hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 4,6 MW (2,3 MW/windturbine) en zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.400 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 4.100 ton per jaar.

Elektrische werken en opstart productie

Momenteel vinden de elektrische werken en de inbedrijfstelling van de nieuwe windturbines plaats. Dit houdt in dat in de windturbines alle nodige elektrische werken worden uitgevoerd en de bekabeling gebeurt om de windturbines aan te sluiten op het openbaar net. Daarbij was een ondergrondse boring van bijna 700 meter nodig, waarvan 22 meter onder de snelweg E403.

In de maanden mei en juni zullen de windturbines regelmatig opgestart worden om alle aspecten volledig te testen en alles nauwkeurig af te stellen. Na de inbedrijfstelling draaien de windturbines gedurende een periode van 300 uren waarin eventuele storingen opgespoord en verholpen worden. Na die eerste 300 uren wordt een onderhoud gepland, om vervolgens over te gaan naar de fase van proefdraaien. De windturbines produceren dan groene stroom en worden constant gemonitord.

Als deze fase geslaagd is, worden de nieuwe windturbines finaal in dienst genomen en zullen ze gedurende vele jaren lokale, hernieuwbare energie produceren. Volgens de huidige planning zal dit in september zijn.

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Oostkamp, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie wil zijn en binnen de ambities van de gemeente Oostkamp die in 2015 het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend heeft en in januari 2023 haar Klimaatplan 2030 heeft goedgekeurd.

Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 4.100 coöperanten, die samen reeds 10,3 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Een informatienota, uitgebreide Q&A en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op de website van de cv.