Aspiravi en Engie organiseren een info-avond met betrekking tot de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines langs de E17 op grondgebied van Berlare.

Projectomschrijving

Aspiravi en Engie hebben een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines langs de E17 op grondgebied van Berlare. Voor dit project werd een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt. Deze windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 12.000 gezinnen en een CO2 uitstoot van ongeveer 16.000 ton per jaar vermijden. Dit windenergieproject draagt bij aan een duurzame, klimaat-neutrale samenleving en de doelstellingen omtrent hernieuwbare energie die daarvoor op verschillende beleidsniveaus werden vastgelegd.

Vragen over dit project?

Om u maximaal te informeren kan u op woensdag 6 maart van 16u tot 19u terecht op de info-avond over dit project in Parochiezaal De Kring, Kerkstraat 2, Overmere. U krijgt er individueel antwoord op uw vragen m.b.t. het windenergieproject in Berlare. Gelieve op voorhand uw aanwezigheid en voorkeursmoment door te geven via info@aspiravi.com, zodat wij voldoende collega’s kunnen voorzien om alle geïnteresseerden te woord te staan.

Bovendien kan u de vergunningsaanvraag voor dit project binnenkort ook raadplegen in het gemeentehuis van Berlare en online via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).